דרכי ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981,  לתנאי רכישת המוצר, ו\או לתקנון האתר הנך רשאי\ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים הבאות:

בהודעת WhatsApp בטלפון מס' 054-3383068

בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל hilassa@hotmail.com

באינטרנט - באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה ו\או בצ'אט שירות הלקוחות בעמוד הראשי באתר.

בהודעת הביטול, אנא ציינו שם מלא, מספר הזמנה ומס' טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל.

טופס יצירת קשר